^ Back to Top

Bor Józsefné

sz: Vasi Jolán

Sárkeresztúr, 1931. december 4.

Édesapám Vasi Gyula cipész és csizmadia volt, édesanyám Végh Mária szülésznő. Egy fiútestvérem van Vasi Gyula. Aba Kossuth utca 143 sz. alatt laktunk. Elemi iskoláimat az abai református iskolában végeztem. Polgári iskolába Székesfehérvárra jártam. 1947-1951-ig Tanítóképzőbe iratkoztam, az ötödik évet már az abai általános iskolába tanítottam, mint gyakorló éves tanító és oklevelet 1952-ben szereztem. Alsó tagozatban legtöbbet első- és második osztályt tanítottam. 1954-ben férjhez mentem Bor József könyvelőhöz. Két gyermekünk született: Dezső 1955-ben, Marianna 1959-ben. Mindkettő pedagógus. A fiam földrajz-testnevelés szakos tanár a helyi általános iskolában, a lányom óvónő Székesfehérváron. Sajnos a férjem 1984-ben meghalt. Nyugdíjba mentem 1986-ban.

A könyvtárosi állást hirdettek Abán, mivel már Tanka János tanár már idős volt. Megpályáztam és elnyertem. Egy éves könyvtárosi alaptanfolyamot végeztem kitűnő eredménnyel. Részmunkaidős beosztással dolgoztam heti tíz órában (6 óra kölcsönzés + 4 óra adminisztráció). Már iskolai munkámban is voltak szervezések, így a könyvtári munkámban is igyekeztem a tapasztalataimat felhasználni: meseolvasó- és mondó versenyek, rajzkészítés meséhez. Részt vettünk a Nagy Könyv olvasó versenyben. Helyi költőinket is minden évben méltattuk, így Tanka János tanár költőt és Fejes Ádám lelkész-költőt. Özvegyeikkel elbeszélgettünk és a tanuló ifjúsággal is összeismerkedhettek, költeményeiket, életüket megismerhették Felnőttek részére előadóesteket tartottunk regényírók, költők társaságában: Sobor Antal, Bella István, Sajtos Lajos, Szegedi Kovács György, Román Károly. Demeter Zsófia múzeumigazgató a régi Székesfehérvárról tartott előadást. Közép-és általános iskolás diákokból szavalócsoportot szerveztem – költészet napra, községi rendezvényekre. F. Dőry Magdolna Radnóti-díjas versmondó szinte minden alkalommal szerepelt a rendezvényeken („Gyertya gyújtás előtt” – Költészet Nap stb.). 1995-ben a könyvtár felvette a Tanka János nevét, aki 30 évig volt könyvtáros. Így a nevünk Tanka János Aba Nagyközségi Könyvtár lett. Szép ünnepséget rendeztünk ez alkalomból az egész Tanka család részvételével.

A könyvár adott helyet a „Kulifay örökségnek” is. Az innen elszármazott református lelkész, aki Párizsban szolgált és a II. világháború idején látogatta a hadifoglyokat. A foglyok csodálatos rajzokat, újságokat írtak, gipszfigurákat készítettek és ezeket hazahozták és a falunak átadták. A könyvtár e nemes ajándékot nagy odaadással őrzi és védi.

Könyvtárállományunk tízezer könyv külön sok értékes egyedi példány és kb. 5-6 szakdolgozat gazdagítja a választékot, melyek megírásában segítettem. 1992 óta az önkormányzat jegyzőkönyvei is megtekinthetők. Aba Napok alkalmával több olyan vendég látogatta meg könyvtárunkat, akik „híres embereknek” számítanak. Erről ad emlékeztetést az emlékkönyvünk bejegyzései pl Dul Antal, és Árvai Katalin, Marék Veronika. Tanka János kötetei megvásárolhatók a könyvtárban. Születésének századik évfordulójára „100 év 100 vers” címmel egy hetes programsorozatot szerveztem a civil szervezetek segítségével. Aba Sámuel Általános Iskola tanulói vetélkedővel emlékeztek, Nyugdíjas Klub, Pávakör, Természetjárók Egyesülete, Hölgyklub és volt tanítványok verset mondtak.

Szerettem a könyvtári munkát, a könyvet – a fény az olvasás a könyv. 2008. október 30-án átadtam a könyvtárt. Huszonkét évet dolgoztam, az utolsó két évben Gozner Nikolett volt a segítségem. Jó kapcsolatom volt a Kultúr igazgatókkal a Sárvíz Televízió főszerkesztőjével és minden dolgozóval. Búcsúzóul 2009. augusztus 20-án a 675 éves Abáról monográfiát készítettem és megemlékezésben elmondtam, melyet a község lakói szeretettel fogadtak.

Végezetül álljon itt egy Tanka János idézet:

„Mit kiszabva le kell futni és csak az tud jelet hagyni

itt a porban és a mában,aki hős az akarásban.”

 

Bor Józsefné

nyugdíjas tanítónő